ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

نمونه کدهای MPI

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"چند مورد دیگر نیز بزودی به این لیست اضافه خواهد شد"

 این شرکت دارای تجربه در  پیاده سازی پروژه های شبیه سازی با MPI، CUDA و OpenMP می باشد. در ادامه این مطلب نمونه کدهای الگویی برای علاقه مندان برنامه نویسی موازی را قرار داده ایم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست اجرای پروژه های غیر دانشجویی می توانید از طریق بخش "تماس با ما" با شرکت تماس حاصل فرمایید 

عنوان توضیح نام فایل و لینک دانلود
الگوریتم کوتاهترین مسیر پیاده سازی موازی الگوریتم کوتاهترین مسیر با MPI shortest.c
الگوریتم کوتاهترین مسیر پیاده سازی موازی الگوریتم کوتاهترین مسیر با MPI

input.txt

 الگوریتم ماهی و کوسه پیاده سازی موازی الگوریتم ماهی و کوسه با MPI

fish-shark.c

 الگوریتم ماهی و کوسه پیاده سازی موازی الگوریتم ماهی و کوسه با MPI

shark-fish.rar

الگوریتم تولید اعداد اول  پیاده سازی موازی الگوریتم تولید اعداد اول با MPI mpi_prime.c 
الگوریتم تولید اعداد اول پیاده سازی موازی الگوریتم تولید اعداد اول با MPI 

ser_prime.c

الگوریتم N-Body به روشهای مختلف پیاده سازی موازی الگوریتم N-Body به روشهای مختلف با MPI 

nbodypipe.c

الگوریتم N-Body به روشهای مختلف پیاده سازی موازی الگوریتم N-Body به روشهای مختلف با MPI 

zip_nbody.rar

محاسبه عدد pi به روش مونت کارلو  پیاده سازی موازی محاسبه عدد pi به روش مونت کارلو با کمک MPI  monte-carlo-pi-mpi.c
محاسبه عدد pi به روش مونت کارلو پیاده سازی موازی الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف با MPI 

matrix multiplication.rar

الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف پیاده سازی موازی الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف با MPI 

matrix multiply.rar

الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف پیاده سازی موازی الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف با MPI 

matrix product.rar

الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف پیاده سازی موازی الگوریتم ضرب ماتریسها به روشهای مختلف با MPI 

matrix product1.rar

الگوریتم FFT به روش سریال پیاده سازی موازی الگوریتم FFT به روش سریال با MPI 

fft_serial.c

برنامه یافتن کوتاه ترین مسیر دایجسترا پیاده سازی موازی برنامه یافتن کوتاه ترین مسیر دایجسترا با استفاده از MPI 

dijkstra.c

برنامه مندلبرات  پیاده سازی موازی برنامه مندلبرات با استفاده از MPI 

mandelbrot-mpi-block.c

برنامه مندلبرات  پیاده سازی موازی برنامه مندلبرات با استفاده از MPI 

mandelbrot-mpi-cyclic.c

برنامه مندلبرات  پیاده سازی موازی برنامه مندلبرات با استفاده از MPI 

mandelbrot-mpi-dynamic.c

برنامه مندلبرات  پیاده سازی موازی برنامه مندلبرات با استفاده از MPI 

mandelbrot-mpi-seq.c

برنامه مندلبرات  پیاده سازی موازی برنامه مندلبرات با استفاده از MPI 

mandelbrot-gui.h

برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس  پیاده سازی موازی برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس با استفاده از MPI 

bucket-sort-mpi.c

برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس  پیاده سازی موازی برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس با استفاده از MPI 

mergesort-mpi.c

برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس  پیاده سازی موازی برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس با استفاده از MPI 

pipe_sort.c

برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس  پیاده سازی موازی برنامه مرتب سازی به روشهای باکت-ترکیبی-پایپ و رادیکس با استفاده از MPI 

radix-mpi.c

معادله حرارتی حالت ثابت یک بعدی پیاده سازی موازی معادله حرارتی حالت ثابت یک بعدی با MPI 1D Steady State Heat Equation
معادله حرارتی دو بعدی پیاده سازی موازی معادله حرارتی دو بعدی 2D Heat Equation
 تقریب در یک بعد با استفاده از چند جمله ای های Lagrange پیاده سازی موازی تقریب در یک بعد با استفاده از چند جمله ای های Lagrange با MPI Approximation in 1D using Lagrange Polynomials
 تجزیه آرایه پیاده سازی موازی تجزیه آرایه با MPI Array Decomposition 
 محاسبه محدوده جغرافیایی M بعدی به روش مانت کارلو پیاده سازی موازی محاسبه محدوده جغرافیایی M بعدی به روش مانت کارلو با MPI ball_volume_monte_carlo.c
 تست زمان بندی پهنای باند پیاده سازی موازی تست زمان بندی پهنای باند با MPI Bandwidth Timing Tests
یکپارچه سازی چندجمله ای Barycentric Lagrange در یک بعد  پیاده سازی موازی یکپارچه سازی چندجمله ای Barycentric Lagrange در یک بعد با MPI barycentric_interp_1d.c
 زیربرنامه های Basic Linear Algebra پیاده سازی موازی زیربرنامه های Basic Linear Algebra با MPI Basic Linear Algebra Subprograms.rar
چند جمله ای های برنشتاین  پیاده سازی موازی چند جمله ای های برنشتاین با MPI Bernstein Polynomials.rar
جستجوی ریشه های عدد صحیح برای F(X)=0 پیاده سازی موازی جستجوی ریشه های عدد صحیح برای F(X)=0 با MPI bisection_integer
 معادله Black-Scholes پیاده سازی موازی Black-Scholes Equation با MPI Black-Scholes Equation
مسئله مقدار مرزی (BVP)  پیاده سازی موازی مسئله مقدار مرزی (BVP) با MPI boundary value problem (BVP).rar
 مسئله مقدار مرزی،عناصر خطی تقسیم شده پیاده سازی موازی مسئله مقدار مرزی،عناصر خطی تقسیم شده با MPI BVP,Piecewise Linear Elements.rar 
نمونه گیری از Box-Behnken  پیاده سازی موازی نمونه گیری از Box-Behnken با MPI Box-Behnken Sampling.rar
 الگوریتم BRENT برای کمینه سازی بدون مشتقات پیاده سازی موازی الگوریتم Brent با MPI  brent.c
شبیه سازی BROWNIAN_MOTION_SIMULATION پیاده سازی موازی شبیه سازی BROWNIAN_MOTION_SIMULATION با MPI brownian_motion_simulation.rar
 حل دقیق BURGERS_SOLUTION    پیاده سازی موازی حل دقیق BURGERS_SOLUTION با MPI burgers_solution.rar
CDF-Noncentral-Beta-Distribution-BETA-NC  پیاده سازی موازی beta_nc با MPI beta_nc.rar
 یکپارچه سازی چند جمله ای CHEBYSHEV_INTERP_1D با استفاده از چند جمله ای های لاگرانژ پیاده سازی موازی یکپارچه سازی چند جمله ای CHEBYSHEV_INTERP_1D با MPI chebyshev_interp_1d.rar
مسئله circuit satisfiability  پیاده سازی موازی مسئله circuit satisfiability با MPI satisfy_mpi.c
 قوانین Quadrature کورتیس پیاده سازی موازی قوانین Quadrature کورتیس با MPI clenshaw_curtis_rule.rar
 CNOISE-1F-alpha پیاده سازی موازی CNOISE-1F-alpha با MPI cnoise.rar
 COLLATZ_Sequence_RECURSIVE پیاده سازی موازی COLLATZ_Sequence_RECURSIVE COLLATZ_Sequence_RECURSIVE.rar
 قفل ترکیبی پیاده سازی موازی قفل ترکیبی با MPI COMBINATION_LOCK.rar
 الگوریتم بهینه سازی جستجوی Compass پیاده سازی موازی  الگوریتم بهینه سازی جستجوی Compass با MPI compass_search.rar
الگوریتم اعداد مختلط  پیاده سازی موازی الگوریتم اعداد مختلط با MPI complex_numbers.rar
 الگوریتم محاسبه نقاط گرید در طول کمان دایره ای پیاده سازی موازی الگوریتم محاسبه نقاط گرید در طول کمان دایره ای با MPI circle_arc_grid.rar
 Concise Sparse Matrix Package-TimothyDavis پیاده سازی موازی Concise Sparse Matrix Package-TimothyDavis csparse.rar
انجام واظایف چندگانه در MPI  پیاده سازی موازی انجام واظایف چندگانه در MPI  multitask_mpi.c
معادله موج همزمان  پیاده سازی موازی معادله موج همزمان با MPI Concurrent Wave Equation.rar
 CORDIC-تقریبی از توابع ابتدایی پیاده سازی موازی  CORDIC-تقریبی از توابع ابتدایی با MPI cordic.rar
 الگوریتم توابع همبستگی پیاده سازی موازی الگوریتم توابع همبستگی با MPI Correlation Functions.rar
 تشخیص چرخه به وسیله روش Brent پیاده سازی موازی  تشخیص چرخه به وسیله روش Brent با MPI cycle_brent.rar
تشخیص چرخه به وسیله روش Floyd  پیاده سازی موازی تشخیص چرخه به وسیله روش Floyd با MPI cycle_floyd.rar
سیستم های خطی کاهش چرخه  پیاده سازی موازی سیستم های خطی کاهش چرخه با MPI cyclic_reduction.rar
الگوریتم روز هفته برای تاریخ داده شده پیاده سازی موازی الگوریتم  روز هفته برای تاریخ داده شده با MPI Day of Week for Given Date.rar
Delaunay triangulations Barre Joe  پیاده سازی موازی Delaunay triangulations Barre Joe geompack.rar
 Diaphony of an M-dimensional Pointset(dispersion) پیاده سازی موازی diaphony diaphony.rar
 انواع مختلف از اجرای mandelbrot  پیاده سازی موازی  انواع مختلف از اجرای mandelbrot با MPI mandelbrot.rar
چند جمله ای های متفاوت DIVDIF-Divided  پیاده سازی موازی چند جمله ای های متفاوت DIVDIF-Divided با MPI divdif.rar
 شبیه سازی دوگانه پیاده سازی موازی شبیه سازی دوگانه  duel_simulation.rar
 برآورد نرخ های ارتباط در حلقه MPI پیاده سازی موازی  برآورد نرخ های ارتباط در حلقه MPI ring_mpi.rar
 تبادل پیام با همسایه ها پیاده سازی موازی الگوریتم تبادل پیام با همسایه ها با MPI exchange.rar
الگوریتم fftw3  پیاده سازی موازی الگوریتم fftw3 با MPI fftw3.rar
 ابزارهای فایل پیاده سازی موازی ابزارهای فایل با MPI File Utilities.rar
تفاضل نامحدود معادله Burgers، روش Leapfrog پیاده سازی موازی تفاضل نامحدود معادله Burgers، روش Leapfrog با MPI fd1d_burgers_leap.rar
 معادله burgers_lax_output پیاده سازی موازی  معادله burgers_lax_output با MPI fd1d_burgers_lax.rar
راه حل تفاضل نامحدود از یک سیستم Predator Prey ODE System  پیاده سازی موازی راه حل تفاضل نامحدود با MPI fd_predator_prey.rar
 Force a Dataset to be a Latin Hypercube پیاده سازی موازی Force a Dataset to be a Latin Hypercube latinize_prb.rar
شبیه سازی آتش جنگل  پیاده سازی موازی شبیه سازی آتش جنگل با MPI forest_fire_simulation.rar
تابع Fullerton  پیاده سازی موازی تابع Fullerton  با MPI Fullerton Function(math func).rar
game of life (بازی زندگی) پیاده سازی موازی الگوریتم gamelife با MPI gamelife.zip
Gaussian pipeline  پیاده سازی موازی Gaussian pipeline با MPI Gaussian-pipeline.c
 قوانین چهارگانه Gauss-Kronrod پیاده سازی موازی  قوانین چهارگانه Gauss-Kronrod با MPI Gauss-Kronrod.rar
 تقسیم گراف با استفاده از METIS پیاده سازی موازی تقسیم گراف با استفاده از METIS  با MPI Graph Partitioning using METIS.rar
 نقاط شبکه در یک دایره پیاده سازی موازی نقاط شبکه در یک دایره با MPI Grid Points Within a Circle.rar
 نقاط شبکه در یک بیضی پیاده سازی موازی نقاط شبکه در یک بیضی با MPI Grid Points Within an Ellipse.rar
نقاط شبکه در یک Ellipsoid3D پیاده سازی موازی نقاط شبکه در یک Ellipsoid3D با MPI Grid Points Within an Ellipsoid3D.rar
قوانین چهارگانه مولر برای N-Simplexes پیاده سازی موازی قوانین چهارگانه مولر برای N-Simplexes با MPI Grundmann-Moeller Quadrature Rules.rar
تبدیل داده های Haar پیاده سازی موازی تبدیل داده های Haar با MPI Haar transform of data.rar
الگوریتم انتشار حرارت پیاده سازی موازی الگوریتم انتشار حرارت با MPI heat diffusion.rar
توابع درونیابی چندجملهای Hermite پیاده سازی موازی توابع درونیابی چندجملهای Hermite با MPI Hermite polynomial interpolating function.rar
انتگرال گیری با تقسیم یک فاصله به زیر بازه ها پیاده سازی موازی انتگرال گیری با تقسیم یک فاصله به زیر بازه ها integral by dividing an interval into subintervals.rar
انتگرال گیری با استفاده از قانون quadrature پیاده سازی موازی انتگرال گیری با استفاده از قانون quadrature با MPI quad_mpi.c
درون یابی در 1D با استفاده از چندجمله ای های لاگرانژ پیاده سازی موازی درون یابی در 1D با استفاده از چندجمله ای های لاگرانژ lagrange_interp_1d.rar
 درون یابی در 2D با استفاده از چندجمله ای های لاگرانژ  پیاده سازی موازی درون یابی در 2D با استفاده از چندجمله ای های لاگرانژ lagrange_interp_2d.rar 
 laplac پیاده سازی موازی laplac با MPI lap4mpi.c
درونی سازی با استفاده از چند جمله ای Chebyshev الحاق با استفاده از چند جمله ای Chebyshev با mpi chebyshev.rar
jacobi and gauss Pipeline jacobi and gauss Pipeline با mpi jacobi and gauss Pipeline.c
روال های ترکیبی Kreher و Stinson  روال های ترکیبی Kreher و Stinson با mpi Kreher and Stinson Combinatorial Routines.rar
 معادله لاپاس در یک مستطیل  معادله لاپاس در یک مستطیل با mpi Laplace's Equation in a Rectangle.rar
 masterworker masterworker  masterworker.rar
برآورد شماره وضعیت ماتریس  برآورد شماره وضعیت ماتریس با mpi Matrix Condition Number Estimation.rar
 محصول ماتریس محصول ماتریس با mpi matrix-product-mpi.c
 Matrix Product Matrix Product Matrix Product1.rar
 M-dimensional Lagrange Interpolant M-dimensional Lagrange Interpolant M-dimensional Lagrange Interpolant.rar
MPI_STUBS  MPI_STUBS MPI_STUBS.rar
 N مربع لاتین که مربع NxN را پوشش می دهد N مربع لاتین که مربع NxN را پوشش می دهد با mpi latin_cover.rar 
Order N Computation of Gauss Legendre Quadrature Rule    legendre_rule
مسئله تقسیم بندی  partition problem با mpi PARTITION_PROBLEM.rar

شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاره ایرانیان به منظور طراحی، ساخت و گسترش کاربردهای رایانش سریع در علوم مختلف پایه گذاری شده است. این شرکت به دنبال ایجاد بستری با ظرفیت محاسباتی و ذخیره سازی بالا مبتنی بر CPU و GPU می باشد تا بتواند از آن طریق سرویسهای متعددی را به محققین، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر علاقه مندان این حوزه ارائه نماید.

 

سایت مرتبط : " بنیاد توسعه رایانش سریع و ابری "

 

 

آخرین مقالات

کامپایل و نصب mfix-2016.1

درک عملکرد دستگاه های انرژی، محیط زیست و فرایندها...

کامپیوترهای کوانتومی: انف...

کامپیوترهای کوانتومی انفجاری در سرعت محاسبات ایجا...

رایانش مرزی یا EDGE COMPU...

در این مقاله تصمیم داریم با مفهومی به نام رایانش...

پردازش سریع تصاویر دریافت...

پردازش سریع تصاویر دریافت از راه دور (RS) در بسیار...

امنیت در مجازی سازی و رای...

مجازی سازی و رایانش ابری در رایانش ابری کامپوننت...

الگوریتم‌‌های پیش‌بین و ک...

استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بین و هوش مصنوعی به د...

استفاده از سیستم چند عامل...

رایانش ابری یکی از راه حل های فشرده توسعه یافته بر...

۶ مهارت پر تقاضای بازار د...

متخصص دانش ابری (Cloud professional) یکی از عناوی...

جریان موازی بین منابع HPC...

چکیده انجام تجزیه و تحلیل یا تولید تصویری همزمان ب...

پردازش داده‌های جریانی در...

با ظهور وب ۲٫۰ و اینترنت اشیا، ردگیری همه نوع اطلا...

معرفی روش ها و ارائه پیشن...

چكیده محاسبات ابری یک فنآوری جدید نیست؛ بلکه روشی...

آیا فرآیند دموکراتیزه شدن...

ما وسط یک تحول تکنولوژیکی هستیم که شیوه سازماندهی...

کارکرد نظارتی و مدیریتی م...

محاسبات ابری و اینترنت اشیا به عنوان دو مبحث داغ د...

پیوند کلان داده با هوش مص...

سیستم‌های نرم‌افزاری تجاری همچون سرویس‌های ERP و...

محاسبات ابری قدرت رقابتی...

آیا فناوری دیجیتال، یک نیروی دموکراتیزه کننده است...

معماري لامبدا در مقابل مع...

معماري لامبدا تولید بی وقفه داده ها در دنیاي امروز...

زبان برنامه‌نویسی Milk سر...

زبان برنامه‌نویسی Milk که توسط دانشگاه MIT توسعه...

بیگ دیتا ، یادگیری ماشین...

سازمان‌ها گاهی اوقات به سختی تلاش می‌کنند تا با دس...

محاسبات مه چه هستند و چه...

در ابتدا همه چیز «ابر» بود، ولی حالا کلمه جدید «مه...

توسعه هوش مصنوعی مبتنی بر...

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، پژوهشگران "ام.آی...

نگاهی به کاربردهای رایانش...

رایانش ابری مبحثی است که این روزها زیاد به آن پرد...

نرم افزار شبیه سازی، آنال...

دانلود CST Studio Suite: ارائه راه حل های محاسبات...

دانلود Siemens Star CCM+...

نرم افزار Star CCM یک ابزار شبیه سازی قدرتمند است...

ورود بیگ دیتا به صنعت دار...

تکنولوژی در حال ورود به صنعت داروسازی است و پیش‌بی...

چهارمین جلسه meetup: اصلا...

مهاجمان اغلب با استفاده از اشتباهات کدنویسی کوچک و...

مدیریت خصوصیات صف در کلاس...

 لیست زیر ,ویژگی های صف را نمایش می دهد : acl_grou...

AMD از رویکرد طراحی تازه‌...

AMD چند روز پیش به‌صورت رسمی از رویکرد طراحی جدیدی...

دومین جلسه meet up:مقدمه...

فهرست : توضیح مختصر از توسعه ی کلودسیم نصب کلودسیم...

نرم افزار Multiwfn

Multiwfn نرم افزاری قدرتمند برای آنالیز تابع موج ا...

بزرگترین استارتاپ‌های چین...

هوش مصنوعی و صنایع رباتیک یکی از پرطرفدارترین حوزه...

گالری تصاویر